Bli medlem du också! 2018-04-26T16:36:27+00:00

Om medlemskap i föreningen

Bli medlem

För att bli medlem i Kvinnor & Företag ska du vara kvinna och egen företagare, alternativt delägare i företag med anknytning till Lidingö.
Du ansöker om medlemskap genom att fylla i en ansökan. När din medlemsansökan har godkänts, faktureras medlemsavgiften.

Klicka här för att ansöka direkt från vår hemsida

Uppsägning medlemskap

Medlemskapet löper per kalenderår och uppsägning skall ske skriftligen och vara Kvinnor och Företag tillhanda senast en månad innan ett nytt kalenderår börjar alltså senast den sista november. Sker uppsägning senare, betalas full avgift för det kommande året.

Pris medlemskap

Årsavgiften är för närvarande 975kr per år, fördelat på en medlemsavgift på 100kr och momsbelagd serviceavgift på 875kr*. Vid inträdet betalar du även en engångsavgift på 50kr som är ett insatskapital i den ekonomiska föreningen.
*om du blir medlem under året så betalar du bara serviceavgift för det antal månader som återstår av året.

För avgiften får du en mängd intressanta förmåner såsom inbjudningar till spännande föreläsningar, vårt nyhetsbrev med information om aktiviteter, subventionerade medlemsmöten samt möjlighet att marknadsföra dig och ditt företag på vår hemsida och via vårt nyhetsbrev. Och inte minst så får du ett nätverk av andra kvinnliga företagare på Lidingö – värdefulla kontakter som du kan ha både nytta och nöje av.