Om föreningen

Kvinnor & Företag – ett nätverk fyllt av värdefulla kontakter

Kvinnor & Företag, Lidingö är nätverket där du träffar kvinnliga företagare inom olika branscher och verksamhetsområden. Här ges många tillfällen att utbyta affärsmöjligheter, tankar och idéer. Inga krav – bara en mängd möjligheter.

Kvinnor & Företag startade som ett nätverk av Marianne Stenborg och Lena Sylvén hösten 1994 och ombildades 1996 till en ekonomisk förening. Föreningen är partipolitiskt obunden. Förutom den årliga medlemsavgiften betalar du en subventionerad mötesavgift för de aktiviteter du deltar i.

Föreningens syfte är

– att utbilda och utveckla medlemmarna inom företagandets olika områden

– att utveckla och stärka de etablerade företagarna och nystartade företagare

– att lyfta fram kvinnors kunnande och ge kvinnors företagande ett ansikte för dem själva och för omgivningen

– att främja nätverk mellan kvinnliga företagare på Lidingö

– att verka för att främja villkoren för företagandet på Lidingö

Föreningens arbete leds av en styrelse, som väljs på årsstämman. Som medlem i föreningen har du möjlighet att påverka föreningens beslut.

Föreningens kontakt detaljer:

E-post:info@kvinnorforetag.nu

Webbplats: http://www.kvinnorforetag.nu

Facebook: https://www.facebook.com/KvinnorOchForetag

Revisorer

Sissel Sigbladh- Revisor

Valberedning

Katarina Rogeman
Marianne Stenborg
Christina Marmolin

Nomineringsgrupp för Årets Medlem 2018
Självskriven ledamot är Årets Medlem 2017

Print Friendly, PDF & Email