Vår styrelse


Vår styrelse valdes på Kvinnor & Företags föreningsstämma i mars 2017. Vi är 6 personer som med engagemang och vilja vill skapa en förening i vilken våra medlemmar ska hämta inspiration, erfarenhetsutbyte, nya affärsmöjligheter och relationer. Styrelsen representerar olika branscher och bakgrund.

2017 års styrelse:
1. Christina Pihl – Ordförande samt aktiv i Lidingö Näringslivskommitte
2. Anna Nordberg – Ekonomiansvarig, sekreterare
3. Inge Forchhammar– Program & aktivitetsansvarig
4. Carolina Hultkranz – Medlemsansvarlig
5. Sara Lindgren – Fakturering
6. Paula Lönnqvist– Program & aktivitetsansvarig (Facebook)                                    Philippa Gillström – Adjungerande och ansvarig nyhetsbrev

Styrelsens mål 2017/2018

– Att fokusera kunskapsutbytet i nätverket på lönsamhet för den egna företagaren                                                     – Att fortsätta arbetet med att aktivt använda föreningens Facebook sida som en kommunikationskanal till föreningens medlemmar.
– Att förbättra hanteringen av föreningens nyhetsbrev.
– Att synliggöra och följa upp medlemmarna och deras verksamheter.
– Att verka för att öka nätverkandet och handeln inom föreningen.
– Att arbeta för kvinnors företagande, även utanför Lidingö.


Print Friendly, PDF & Email