Samarbetspartners

Danica Pension


Postadress:
Box 7253
Kungsträdgårdsgatan 16
103 92 Stockholm

Kontakta Danica Pension:
Telefon: 0752-48 10 00

E-post: www.danica.se

Danica Pension är ett svenskt bolag som ägs av
danska Danica Pension, Danmarks största livförsäkringsbolag. Danica
ingår i Danske Bankkoncernen, en av Nordens största finanskoncerner. Med
denna starka ägarstruktur kan vi kombinera en lång försäkringstradition
med ett nytt, modernt arbetssätt. Danica ser det som en viktig uppgift
att kontinuerligt anpassa sig till marknadens förändrade krav. Ett bra
exempel är att Danica Pension var först i Sverige med fri flytträtt på
pensionskapital. För mer information se www.danica.se.


Swedbank

Kontakta Swedbank Lidingö
Therese Svennersjö, kontorschef Swedbank Lidingö
Telefon: 08-636 22 85
E-post: therese.svennersjo@swedbank.se

Pernille Skog, företagschef Swedbank Lidingö, Östermalm, Danderyd
Telefon: 08-700 87 23
E-post:pernille.skog@swedbank.se


Print Friendly, PDF & Email